Szentségimádás az Irgalmasság évében

2016.03.06 11:45
 

Szentségimádás az Irgalmasság évében

 
A Nagyböjt vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatát terjeszteni kell az egyházmegyékben. Sokak számára ez jelentheti a szentgyónás lehetőségét, köztük számtalan fiatalnak, akik gyakran ezen alkalommal találják meg az Úrhoz való visszatérés útját élik át az elmélyült imádság élményét és fedezik föl életük értelmét. Állítsuk újra meggyőződéssel középpontba a kiengesztelődés szentségét, mert ez teszi kézzelfoghatóvá az irgalmasságot. A gyónás minden bűnbánó számára a valódi belső béke forrása lesz.” – fogalmaz Ferenc pápa az Irgalmasság arca kezdetű bullájában.
Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk a helybéli és környékbeli atyákat és hívő testvéreket meghívni ide Virágvasárnap előtti pénteken-szombaton hozzánk, hogy Isten irgalmas arcával minél többen tudjunk találkozni az Oltáriszentség imádása és a kiengesztelődés, szentgyónás szentsége által most, az Irgalmasság rendkívüli szentévében. Rendkívüli ez a lehetőség, hiszen a Szentatya támogatását élvezi, és Istennel ily módon még meghittebben, és személyesebben tudunk találkozni. Azért szeretnénk, hogy minél több testvérünk részt vegyen bekapcsolódva egy-két óra erejéig ezen a szentségimádáson és gyónási alkalmon, hogy minél többünk szívében megszülessen a béke, sokunk családjában helyreállítsa az Úr a szeretetet, és ennek a világnak sok-sok bűnéért végzett engesztelésünk váljék a világ hitének gyümölcsévé, minél több embertestvérünk visszataláljon az Atyai Házba!
 
Program: 2016. március 18-19
  • pénteken este 18 órakor szentmise lelkigyakorlatos beszéddel
  • a szentmise után 7 órától a helyi és környékbeli fiatalok hangos szentségimádása
  • éjfélkor bűnbánati liturgia
  • szombat reggel 7.30 órakor irgalmasság rózsafüzére és hangos szentségimádás idős testvéreinkkel
  • szombaton délben családjaink hangos szentségimádási órája
  • szombaton este zárás a 6 órai szentmisével és lelkigyakorlatos beszéddel
  • jelentkezni a virrasztásra a sekrestyében és a plébánián lehet
 
Ez egybe esik a nagyböjti lelkigyakorlatunkkal, ami március 18-19-20-án lesz.
A lelkigyakorlat vezetője Gál József atya lesz kecskeméti Szent Miklós templom káplánja.
Péntek 17 órától gyónási lehetőség 18 órakor szentmise, szombaton 17 órától gyóntatás 18 szentmise.
Vasárnap délelőtt 7-9 órai szentmise.