Mélykút Városáért Díj - 2015

2015.09.10 11:29

Az idei 2015-ös évben a „Mélykút Városáért Díj” kitüntetésben részesítette Mélykút város önkormányzata Bolvári János plébános urat és Rasztik Tibor urat is. Mind kettejük méltán érdemelték meg ezt a kitüntetést. A díj előterjesztésére a következő szavakkal indokolták, hogy miért is ők legyenek az idei év kitünetettjei:

János atya esetében így vélekedtek:
- Kedves, közkedvelt János atya 2003 óta irányítja a mélykúti egyházközséget! Sokunk kedvére és örömére, sokat tett már eddig is Mélykútért! Fiatal kora ellenére határozottan, felkészülten, bölcsen, körültekintően tud dönteni. Különösen fontos a fiatalokkal való törődés, foglalkozás, amit jó szívvel lelkiismeretesen végez. Táborokat szervez és vezet hittanos gyerekeknek, ministránsoknak, ifiseknek. Zarándoklatokat szervez az érdeklődőknek (nem csak hívőknek), ami nagyon fontos a város közössége érdekében is. Családokkal is havonta közös lelki programokat tart. Számos munkája mellett mindig van ideje azokra, akik igénylik (nappal és éjjel).
A Mélykútról elszármazott fiatalokkal is törődik. Szegeden is van több mélykúti fiatal, akivel havonta összejönnek. Közvetlen mindenki számára nyitott, elérhető.
A hívőkkel való kapcsolata is kiváló, jó lelkiatya, tanácsadó. Jelenleg is templomunk tetőcseréjét irányítja nagy munkával és körültekintéssel. Ez a tevékenység minden mélykúti ember számára látványos és fontos.

Rasztik Tibor úr esetében a következő képen vélekedtek az előterjesztők:
-A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a település egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező és legaktívabb civil szervezete. Rasztik Tibor a kezdetektől (1994) meghatározó egyénisége az egyesületnek. Titkári feladatait közmegelégedésre, lelkiismeretesen látja el, minden ellenszolgáltatás nélkül.
Felkészült, tájékozott a mozgáskorlátozottakat érintő ügyekben (is). Folyamatosan képzi magát, hogy azonnal reagálhasson a gyorsan változó viszonyokra. Az egyesület országos elismertsége, sikeressége nagy részben neki is köszönhető.
Bármikor, bármilyen problémával bizalommal lehet hozzá fordulni, midig közvetlen, segítőkész. Minden korosztállyal (a fiataloktól az idősebbekig) megtalálja a közös hangot. Szeretik, kedvelik a figyelmességét, a humorát.
Számtalan sikeres egyesületi rendezvény (előadások, kirándulások, színházlátogatások, stb.) megszervezése, lebonyolítása fűződik nevéhez.
Az egyesületben végzett munkáján túl hosszú-hosszú évek óta a település közéletében is aktív szerepet vállal (egyházközségi rendezvények, Csorba-házi esték, Mélykúti napok, stb.).

A díjat 2015. augusztus 20-án vehették át mind kettejük a városi ünnepség keretében. Nagy öröm minden mélykúti hívő embernek is, hogy az idei évben az egyházközséghez közel álló személyek kaphatták e kitüntetést.
Sok sikert kívánunk további áldozatos munkájukhoz!

A Mélykúti Egyházközség Képviselőtestülete