SZENT TARZÍCIUSZ
 
A 257. évben megjelent Valérián császár rendelete a keresztények ellen. Ismét megteltek a börtönök, a keresztényeknek újból a katakombák rejtekében kellett az Eukarisztiát ünnepelniük.
 
A sötét folyosókon, rejtekekben a gyertya világossága nélkülözhetetlen volt. Akolitusok, vagyis gyertyavivő ministránsok szolgáltak az oltár körül, közéjük tartozott Tarziciusz is. Sokan gyűltek össze a földalatti járatokban a kenyértörésre.
 
Nem feledkeztek meg azonban a börtönben sínylődő testvérekről sem. A szent cselekmény után szolgálatkész segítők vitték a Szent Testet a szenvedőknek. Augusztus 15-én Tarziciuszra került a megtisztelő sor. Veszélyes volt a feladat, de egy gyermekre kevésbé fognak gyanakodni, gondolták a testvérek.
 
Tarzíciusz boldogan vitte keblén a Legszentebbet. Ám egyszerre csak kamasz társaság állította meg; játszótárs kellett volna nekik. A csapatból már csak egy játékos hiányzott. Tarzíciusz szabadkozása gyanús lett nekik. Vajon mit rejtegethet a keblén? Csak nem a keresztények titokzatos Kenyerét? Lássuk csak!...
 
Rángatni kezdték, de Tarzíciusz mindennél erősebben szorította mellére a karjait, a Legszentebbet nem adhatja oda meggyalázásra. A csordaösztön itt is beigazolódott, a fiúk egyre durvábbak lettek. Előbb csak ököllel, később botokkal, majd kövekkel ütötték - hasztalanul, nem engedett. A túlerő végül is győzött, Tarzíciusz egyszerre csak élettelenül rogyott a földre. A kíváncsi gyilkosok azonban hiába kutatták át, az Eukarisztia eltűnt, Tarzíciusz akolitus élete árán is megvédte a Legszentebbet.
A fiatal vértanút a Callistus katakombában temették el. Tarzíciusz minden ministráns védőszentje.
 
Példája: az Oltáriszentség Krisztus valóságos Teste és Vére!
 

Ministránsok beöltözése

Pap: Kedves Gyerekek! Az Istenszolgálat, a ministrálás nagy kitüntetés. Az égben angyalok állnak Isten trónusa körül, szolgálatukkal hódolnak Neki. Itt a  földi hajlékában, a templomban a ministránsok azok, akik ezt a szent szolgálatot teljesítik az oltár körül. Erre a feladatra jelentkeztetek, akik a próbaidő alatt bizonyítottátok szándékotok komolyságát. Most kezditek meg a szent szolgálatot hivatalosan is, felveszünk benneteket a mélykúti Szt. Joachim és Szent Erzsébet templom  ministránsai közé. Megkaptátok a ministránsok egyenruháját, mely kifejezi a szolgálat tisztaságát és szépségét, majd nyakatokba tesszük a keresztet, mely emlékeztet benneteket arra, hogy a megfeszített Jézust szolgáljátok.

Ministránsvezető: Lépjenek elő azok, akik a ministránsok szolgálati kiskeresztjét szeretnék felvenni? (Nevek felsorolása)

Pap: Kedves gyerekek! Mivel benneteket felöltöztettünk a ministránsruhába, meg kell ígérnetek Krisztus és a keresztény nép előtt, hogy  nemcsak a ruhát, de magát Krisztust akarjátok magatokra ölteni. Ez azt jelenti, hogy bármerre is jártok, az Ő evangéliumát kell hirdetnetek akár ministránsként, akár diákként, akár szüleitek gyermekeként!

Kérdezlek benneteket:

1. Ígéritek-e, hogy a szent szolgálatot példás fegyelemmel végzitek?
- Ígérjük! 
2. Ígéritek-e, hogy minden körülmények között ministránsokhoz méltó módon viselkedtek?
- Ígérjük! 
3.  Ígéritek-e, hogy a ministránsruhát és Jézus keresztjét örömmel és méltó módon fogjátok viselni?
 - Ígérjük! 
4.   Ígéritek-e, hogy életetekkel Krisztust viszitek az embereknek?
 - Ígérjük! 
5.  Ígéritek-e, hogy hűségesek lesztek a ministráns-szolgálathoz?
 - Ígérjük!

 Ministránsvezető: Most a ministránsok kiskeresztjének megáldása következik.

Pap: Könyörögjünk! Urunk, áldd + meg ezeket a kereszteket. Akik viselni fogják, legyenek oltárod hűséges szolgái a földön, és egykor a mennyei  liturgia részesei az égben. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Hitvallás

Egyetemes könyörgések:

Pap: Imádkozzunk az oltár körül szolgálatot teljesítő ministránsokért, hogy Isten népének méltó képviselői legyenek.

1.Add, hogy mindig hűségesek legyünk az oltárszolgálathoz! Hallgass meg Urunk!

2.Add, hogy a templomon kívüli viselkedésünk is példás legyen! Hallgass meg Urunk!

3.Add, hogy a most beöltözött ministránsok Téged szolgáljanak minden cselekedetükben! Hallgass meg Urunk! 

4.Add, hogy mindig örömet találjunk az oltárszolgálatban! Hallgass meg Urunk! 

5.Add, hogy többi társaink is készségesen vállalkozzanak az oltár szolgálatára! Hallgass meg Urunk! 

6.Add kegyelmedet, ministráns gyermekeinknek, hogy egész életükben emlékezzenek az oltárszolgálatra! Hallgass meg Urunk! 

7.Add, hogy a most beöltözött ministránsoknak jó példát mutassunk! Hallgass meg Urunk!

Pap: Mindenható Isten! Add, hogy a ministránsok jellemes, tiszta életű és imádságos lelkületű gyermekek legyenek. Teljék kedved az ő szolgálatukban.
Segíts, hogy majd a mennyei oltárodnál az örök liturgiában is örvendezve részt vehessenek. Krisztus, a mi Urunk által.

 

Ministráns vizsga

 

Elmélet:

1)    Hol ünnepelték az őskeresztények a szentmisét, eucharisztiát?

2)    Mi volt az akolitusok feladata?

3)    Miért ment Tarzícius a börtönbe?

4)    Miért pont egy gyermeket küldtek el a börtönben sínylődőkhöz?

5)    Miért bántották a társai Tarzíciust?

6)    Mi történt az Oltáriszentséggel Tarzícius halála után?

7)    Hogyan halt meg Tarzícius?

8)    Mikor ünnepeljük Tarsícius égi születésnapját, azt, maikor a mennybe ment?

9)    Tarzícius példájából tanulva mit vallunk az Oltáriszentségről?

10)                      Kiknek a védőszentje Szent Tarzícius?

 

Gyakorlat:

1)    Bevonulás

2)    Kivonulás

3)    Oltár megterítése

4)    Együtt mozgás (leülés, felállás, vonulás)

5)    Bor-víz kezelése

6)    Kehely összerakása

7)    Csengetés

8)    Áldoztató tálcázás

9)    Perselyes kosarak felhozatala

10)                      Béke jobb

11)                      Kézmosás

 

Imádságok:

A.   Keresztvetés

B.   Köszönés

C.   Az Úr legyen veletek! – válasz

D.   Emeljük föl szívünket – válasz

E.    Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek – válasz

F.    Ezek az evangélium igéi – válasz

G.   Evangélium Szent Lukács könyvéből – válasz

H.   Ez az Isten igéje – válasz

I.       Íme az Isten Báránya – imádság hívek részéről

J.      Béke veled – válasz

K.   Az Úr békéje legyen veletek mindenkor – válasz

L.    Köszöntsétek egymást a béke jelével - válasz