Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány

 

Az Alapítvány célja:

Az ifjúság keresztény szellemű nevelése és ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása a Mélykút Szent Joachim és a Mélykút Szent Erzsébet Római Katolikus Plébániák vonzáskörzetében.

A rászorulók, elsősorban idősek, betegek, szociálisan elesettek, nagycsaládosok segítése, gondozása ugyanott.
Mélykúton az egyház tulajdonában lévő ingatlanok állagának megóvása, bővítése, felszerelése, különös tekintettel a közösség építését, erősítését szolgáló célok megvalósítására.

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Kulturális örökség megóvása,
Műemlékvédelem,
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
Rehabilitációs foglalkoztatás,
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

Az Alapítvány politikai pártoktól függetlenül végzi tevékenységét!

Az Alapítvány fokozata: közhasznú.

Adószáma: 18349221 – 1 – 03

Számlaszáma: 1173217422720005 / OTP fiók, Mélykút

Támogatás befizetéséhez csekket a plébánián tudunk biztosítani!

 

Alapítványunk jogosult a személyi jövedelemadó 1 %-nak fogadására.

Rendelkező nyilatkozat itt tölthető le. Köszönjük!