Skapuláré Imacsoport

Skapuláré ima

Óh boldogságos, szeplőtlen Szűz, Kármelhegy ékessége és fénye, ki különösen kegyes szemmel tekintesz arra, aki áldott ruhádat viseli; tekints reám is kegyesen és fogadj oltalmad palástja alá.
Erősíts hatalmaddal, világosítsd meg lelkem homályait bölcsességeddel, s gyarapítsd bennem a hitet, reményt és szeretetet.
Ékesítsd föl lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy isteni Fiadnak mindenkor kedve teljék benne.
Állj mellettem életemben, vígasztalj meg halálomban édes jelenléteddel és mutass be a Szentháromságnak mint gyermekedet és ájtatos szolgádat, hogy a mennyországban örökké dícsérhesselek és áldhassalak. Ámen.
Kármelhegyi Boldogasszony, könyörögj érettünk!
Jézus Szíve, jöjjön el a Te országod!

 

A Skapuláré Társulat

A skapulárét minden megkeresztelt katolikus személy felveheti.
A skapulárét papok és
diakónusok áldhatják meg és adhatják fel; rajtuk kívül még más erre felhatalmazott személyek is feladhatják azt.
Kétféleképpen lehet felvenni a skapulárét:

 

 • Skapuláré Társulathoz való csatlakozási szándék nélkül - ilyen formában bármely pap, diakónus feladhatja;
 • Skapuláré Társulathoz való csatlakozási szándékkal - ehhez szükséges a Kármelita Rend engedélye.
 •  

Már Stock Szent Simon életében megalakult az úgynevezett „skapuláré rend”, más néven Skapuláré Társulat. Nemsokára nagy és kiemelkedő személyiségeket lehetett ebben a skapuláréban látni, mint például Szent Lajos francia királyt és az ő egész királyi családját. Az idők során praktikus okokból a világi hívők számára kis vászondarab váltotta föl a vállruhát, amelyet szintén átvetve viselnek. Ebben a formájában két barna szövetdarabkából áll, melyet két zsinór vagy szalag köt össze. Általában kép is van a szövetdarabokon: az egyiken a Kármelhegyi Boldogasszony, a másikon pedig Jézus Szentséges Szíve látható. 1900 óta X. Pius pápa engedélyezte a skapuláré helyettesítését egy éremmel, melynek egyik oldalán Jézus Szentséges Szíve, másik oldalán a Kármelhegyi Boldogasszony ábrázolása látható.

 

 

A Skapuláré Társulat kötelmei

 

Törekedni kell az állapotunknak megfelelő tisztaságban élni (vagyis papok és szerzetesek az egyházi rendnek megfelelő, házasok a keresztény házasság erkölcsének megfelelő, és hajadonok illetve nőtlenek a nem-házasoknak előírt állapotban).

El kell imádkozni az úgynevezett máriás napi imákat, pl. a skapuláré imát, vagy tartózkodni kell szerdán, pénteken és szombaton a húsételektől (böjt), vagy egy  rózsafüzért  naponta el kell imádkozni.

 

Skapuláréhoz kötött búcsúk

 1. a Skapuláré legelső felvételének napján,
 2. Stock Szent Simon (május 16.),
 3. Kármelhegyi Boldogasszony (júl. 16.),
 4. Szent Illés próféta (júl. 20.),
 5. Lisieux-i Kis Szent Teréz (okt. 1.),
 6. Avilai Szent Teréz (okt. 15.),
 7. kármelita Mindenszentek (nov. 14.),
 8. Keresztes Szent János (dec. 14.)

ünnepén.


Részleges búcsú

 

A Skapuláré ill. Érem kegyes használata (pl. egy gondolat, egy odafigyelés, egy érintés, egy csók…) azon kívül, hogy szövetségünket erősíti a Boldogságos Szűzzel és Istennel, részleges búcsúval jár, amelynek értéke annak arányában emelkedik, hogy ki-ki a jámborságnak és buzgalomnak milyen mértékével rendelkezik. Ezeknek a búcsúknak az elnyeréséhez az alábbi feltételeknek kell eleget tennünk:

 

 1. szentségi gyónás, szentségi áldozás, a pápa szándékára való imádság (pl. Miatyánk, Üdvözlégy).
 2. ígéret arra, hogy meg akarom tartani a Skapuláré Társulat kötelmeit.


A SkapuláréTársulat alapítása Mélykúton 2009. március 29-én, vasárnap 7 és 9 órai szentmisékben történt. Ez alkalommal P. Szűcs Sándor OCD kármelita atya áldotta meg és adta fel a mint egy 208 ember számára.