A családos csoport bemutatása

A társadalom legalapvetőbb sejtje a család. Krisztus egyházának alapja a közösség. A családok közössége az egyházközség számára különösen fontos, mert a felnövekvő nemzedék viselkedésmintáit biztosítja a vallásos nevelés terén. A családcsoportunk ezeknek az elvárásoknak igyekszik megfelelni. az elmúlt évben és 2012-ben is.

A családcsoport működése: Az összejöveteleket a plébánián tartjuk János atya vezetésével a hónap első csütörtökjein. Az ő előadása, felolvasása témáit vitatjuk meg, a felhívásokra megfelelő választ adunk. Énekekkel és imádsággal kezdünk, ezt követi az előadás, majd általában kinyomtatott imádsággal zárjuk az aznapi meditációt. Közben a legkisebb családtagok is külön helyiségben játszanak. Így a közösségi szellem már korán meggyökerezhet a résztvevő kisgyermekekben. A megjelenteket pedig örömmel tölti el a fiatalság részvétele a találkozókon.

  1. Részt vettünk a nagyhét liturgiájában, körmenetben, bekapcsolódtunk a felolvasásokba. Ketten áldoztatunk vasárnapi rendszerességgel, illetve betegeket a saját lakásukon igény szerint. 2011-ben 27 alkalommal helyettesítettem az igeliturgiában. Kisszálláson és a Szent Erzsébet plébánián részt vettem az Úrnapi körmenet lebonyolításában.
  2. A lelkigyakorlatokon való részvétel, Egy verbita atya érkezett Horvátországból, ő tartotta a beszédeket. „Előttünk az örökkévalóság” Hangzott a jelmondata.
  3. Bekapcsolódás a nagycsütörtöki virrasztásba közös imádságokkal, énekekkel, meditációkkal. Sikerült a helyszínen megjelent más csoportok tagjait is felolvasással bevonni a meditációkba.
  4. Családokat érintő egyházmegyei és országos programokat igyekeztünk propagálni.
  5. Kapcsolat az ifjúsággal Már a családok magukkal hozzák a gyermekeiket az összejövetelekre.
  6. Felkérésre családok tanúságtétele a mindennapokról. Ha a kilences misén tele van a kórus kicsi gyerekkel, az már maga tanúságtétel.
  7. Az imacsoportokban való egyéni részvétel (szentségimádás, rózsafűzér, skapuláré)
  8.  Együttműködés más csoportokkal.(Hitoktatási, Liturgikus, Karitász) két tagunk gyakorolja az áldoztatási jogot a liturgiákon és betegeknél,. Egyik tagunk akolitusként végzi a plébános és a diakonus helyettesítését.
  9. Az egyházközségi bálakon való megjelenés lehetőséget nyújt a családok közötti kapcsolatok ápolására, elmélyítésére, ezen a fórumon is találkoztunk.

Mélykút, 2013. március 15.                                                          

Odrobina Sándor