Fénykereszt

Csodák már pedig vannak…

Az elmúlt hetek során sok észrevétel érkezett a Fénykereszt állításával kapcsolatban. Volt mindenféle vélemény, negatív és pozitív is. Nem ez a csoda.
A csoda ahogy ez a kereszt elkészült. Több éven keresztül terveztük, kerestük a helyét, gondolkodtunk szükségünk van-e rá. Az utóbbi évben pedig már egyre többen kérdezgették mikor készül, már itt is ott is állítottak fel. Jómagam is bátortalan voltam, de Isten mégis elindította a munkálatokat. Hiszem, hogy Isten jelölte ki a kereszt helyét és biztosította az anyagi hátterét.
A Fénykeresztet nem a mélykúti plébános vagy egyházközség, hanem nagyon sok jószándékú mélykúti ember állította. Nem a maguk, hanem Isten dicsőségére és az embertársaik javára. Nem az Egyházközség, de nem is a Város pénzéből készült, hanem teljes egészében a mélykúti emberek önkéntes és név nélküli adományaiból és felajánlásaiból. Munkadíjat senki sem kért, így csak a felhasznált anyagért kellett fizetnünk. Nem csoda ez?
A munkálatok minden napján mindig volt segítő és önkéntes munkás. Külön öröm, hogy sok fiatal is bekapcsolódott. Idősebbek és fiatalabbak, férfiak és nők - hacsak egy kis időre is -, de eljöttek segíteni. Ha valami fontos vagy különösebb munkálat volt, a mesterek és a segítők rövid időn belül itt voltak. Nem csoda ez?
Még sorolhatnám, mi mindent rendezett el Isten, hogy a Fénykereszt elkészülhessen.
Igen, a mélykútiak most is megmutatták, hogy csodák pedig léteznek, nemcsak a múltban, hanem a jelenben is. Hiszem, hogy történni fognak a jövőben is…

Most ez jó vagy rossz lesz nekünk? – mármint a kereszt állítása, hangzott el a kérdés mélykútiak szájából. Ezt ki-ki döntse el maga, és ebben segít az ott olvasható ima:
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot!
A Názáreti Jézus legyőzte a halált. Országa örök. Eljön, hogy uralkodjék a világ és az idő fölött.
Uram, Istenem! Légy irgalmas azokhoz, akik Szent Nevedet káromolják. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Uram, Istenem! Légy irgalmas azokhoz, akik botrányokozásukkal a világot betöltik. Szabadítsd meg őket a sátán szellemétől!
Uram, Istenem! Légy irgalmas azokhoz, akik Tőled eltávolodtak. Ajándékozd meg őket az Oltáriszentség édes ízének kegyelmével!
Uram, Istenem! Légy irgalmas azokhoz, akik eljönnek, hogy dicsőséges Szent Kereszted alatt bűneiket megbánják. Ajándékozd meg őket isteni Megváltónk békéjével és örömével!
Uram, Istenem!  Irgalmasságod hozza le a földre a Te Uralmadat. Mentsd meg az emberiséget, amíg időt adsz neki a megtérésre!
A Te időd közeledik: „Bizony hamarosan eljövök!”
Jöjj el Uram, Jézus!

Egy tized rózsafüzér: Aki érettünk vérrel verejtékezett.

Kérünk Téged, Urunk Istenünk, áraszd az egész világra végtelen irgalmasságod gazdagságát, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Jó vagy rossz-e, ha az ember nem káromolja Istent, ha nem okoz botrányt, megbántást, ha megszabadul a gonosz rabságából, ha visszatalál Istenhez, ha mindenkihez irgalmas lesz az Isten és megmenti az örök kárhozattól.
Ha én is csak világi ember lennék, már akkor is nagy boldogság töltene el, ha családtagjaim, szomszédaim, barátaim az utcabeliek őszinte, becsületes, megbízható emberek volnának. Akik rendszeresen járulnak szentgyónáshoz és szentáldozáshoz, mert Istent és embertársaikat annyira tisztelik, hogy nem tűrnek meg semmilyen bűnt.
De én elsősorban lelkipásztor vagyok, így komolyan hiszem, hogy Isten segítségével és egy kis jószándékkal, önuralommal mindez megvalósulhat. Isten irgalmából nemcsak itt a földön élhetünk békeségben, hanem az örök életünket is együtt tölthetjük Isten közelében.
Ezzel a hittel hívom a város minden lakóját a Fénykereszt tövéhez! Kérem, hogy szánjon időt arra, hogy elolvassa a fénykereszt történetét, tanítását.
Próbálja kinyitni a szívét és hittel mondja el az imát ott a Fénykereszt tövében, és ha Isten megérintette legyen bátorsága a Vele való életre.
Köszönöm, minden jószándékú ember adományát és munkáját!

Bolvári János plébános

További képeket ide kattintva tekinhet meg!


 

KRISZTUS DICSŐSÉGES KERESZTJE
(FÉNYKERESZT)1996. július 16-án, Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepén az Úr Jézus Fernanda Navarro, Grenoble-ben lakó családanyának adott kinyilatkoztatása által indította el világszerte több ezer kereszt felállítását, általa pontosan megadott méretben (magassága: 7.38 m, egy vízszintes szár hossza: 1.23 m), mivel Krisztus keresztje a Golgota hegyén 738 m magasan állt. Az Ur Jézus „J N S R” = Je Ne Suis Rien Jén nem vagyok semmi! nevet adja e kiválasztottjának.

Ezen keresztek által előre hirdetem dicsőséges eljövetelemet...” „. . . Szent Anyám tiszteletére kívánom, hogy a kereszt a fehér és kék színt hordja magán...” „Mondom nektek, hogy Szent Anyám minden ilyen kereszt alatt ott fog állni, ahogy a Golgotán megfeszített Fia keresztje alatt állt.” — „Minden kereszt áldás a Föld számára... Mindegyik a fündamentumáig az Ég által meg lesz áldva... Egyetlen kereszt helyét sem ember kereste ki, minden Istentől származik..“

„Minden hely, ahol a 7.38 m magas kereszt fel van állítva és a Dozulé-ban általam adott imát imádkozzák, minden katasztrófától megmenekül... Minden kereszt mint egy őrtorony őrködik felettetek. Mert az a város, amelyben e keresztemet felállítják, az ÉN oltalmam alatt áll. Imádkozzátok minden keresztem előtt naponta a dozulei imát abban a biztos tudatban, hogy ÉN ott vagyok. . .“ „Ha az imát szívvel mondjátok, akkor sok kegyelmet kaptok minden ilyen kereszt előtt... Imádkozzatok együtt... Minden imát megáldok, melyet hittel imádkoztok e kereszt lábánál...
Minden ima növeli a kereszt hatóerejét.”

Az Úr Jézus kérte, hogy a Föld minden országában álljon ilyen kereszt, és néhány éve ez meg is valósult. 2005-ben több mint 7000 állt már világszerte. Pl. Kanadában 800 ilyen fénykereszt van felállítva. Irakban 9, Svájcban 2003-ban 55 állt már.
Egy ukrajnai bíboros Kijev körül 4 fénykeresztet állítatott fel. Kolumbia minden püspöke kért egyet. Magyarországon 2002. november 1-én állították fel az elsőt Debrecenben. A másodikat Tolna megyében. Németkéren.
A máriaremetei fénykereszt tudtunkkal a harmadik. 2000. november 15-én II. János Pál pápa apostoli áldását adta mindazokra, akik e kereszteket felállítják.

Minden fénykeresztet úgy kell felállítani, hogy a két karja kelet — nyugat irányába mutasson.
Több jelentés érkezett a fénykeresztek közelében elhárult természeti katasztrófákról, mint tajfun, forgószél, stb.
2004. december 26-i szökőár után egy indiai pap, aki a templom mellett állítatott egy fénykeresztet, jelentette, hogy egy kb. 10 m magas árhullám közeledett a község felé, majd hirtelen megállt és visszahullott.