A 2016-os év első nagyobb horderejű eseménye január 8-án volt a Szent Joachim templomban.
A reggel hét órai szentmise keretében a Karitász csoportunk alakulásának évfordulója alkalmából ünnepélyes fogadalomtétel volt.
Minden Utcaapostol és Karitász tag kapjon erőt az egész éves munkához Isten áldását kérve.

FOGADALMI IMA

Irántad való szeretetből, Isteni üdvözítő és kegyelmi támogatásodban bízva, a Karitász és utcaapostoli szolgálat tagjaként a mai naptól az embertársaimért végzett munkában a Te szolgálatodnak szentelem magam.

Ezt a munkát olyan feladatnak tartom, amit Te bíztál rám, és szívem mélyéből hálát adok Neked, amiért arra méltattál, hogy szereteted eszköze lehetek. Erősen elhatározom, hogy munkámat egészen a Te szándékod, valamint szentjeid példája szerint fogom végezni, és az önmagamról való őszinte lemondásban kizárólag a Te dicsőségedet keresem. Nehézségtől és fáradtságtól nem riadok vissza, sikertelenség el nem tántoríthat, siker tőled el nem távolíthat. Erősen elhatározom, hogy a szociális munkában is mindig nyugodtságra és higgadtságra, alázatra, és türelemre, hűségre és állhatatosságra törekszem.

Szeretett Üdvözítőm, áldd meg elhatározásomat és vésd mélyen a szívembe. Végy el önmagamtól és tölts be engem Magaddal és Szentlelkeddel. Ámen.

Plébánia képviselőtestületi választás 2016.

 
A közeljövőben lejárt a plébániai képviselőtestület mandátuma. Ezért szükségessé vált az új testület megválasztása.
 
Először is megköszönöm az előző testület munkáját, amellyel segíteni igyekezett a mindenkori plébánosok szolgálatát.
Isten fizessen meg mindenkinek érdeme szerint!
 
A következő szerint zajlott a választás.
 
 
1. Jelöleltek állítása:
 
A) 2016. március 1-én 12 óráig volt lehetséges a jelölés a plébániai irodában,
 
 ill. a sekrestyében előtti urnában.
 
B) Jelöltet bárki állíthatott, vagy saját magát is jelöltethette.
 
C) Jelöltek csak azok a katolikusok lehettek, akik megfeleltek a következő feltételeknek:
 
a/ tartósan a plébánia területén laknak,
 
b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek a plébánia életében,
 
c/ teljesen cselekvőképesek,
 
d/ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből,
 
e/ megbérmálkoztak, (ha házas, rendezett katolikus templomi esküvője van)
 
f/ egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) rendszeresen fizetik,
 
g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
 
h/ példaadó egyéni és családi életet élnek, ismerten vallásosak és tevékeny hívők legyenek,
 
i/ józan ítélőképességűek és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezzenek,
 
h/ készek e feladat ellátására, és vállalják a velejáró munkát is.
 
 
2. A jelölt lista véglegesítése:
 
a 2016. március 10. képviselőtestületi gyűlésen volt.
 
3. Plébánia képviselők megválasztása:
 
2016. március 13-án, és március 20-án vasárnapi szentmiséken lehetett leadni a kihelyezett zárt urnákba a szavazatokat.
 
Számozott szavazó lapokat a kijáratoknál osztottuk ki.
 
Csak a felnőttek (18 éven felüliek) szavazhattak, és mindenki csak egyszer adhatott le szavazatot.
 
 
4. 2016. március 20-án este történt a szavazatok összeszámlálása.
 
 
5. Az új képviselőtestület tagjait 2016. március 27-én Húsvét vasárnap ismertettük.
 

Szentségimádás az Irgalmasság évében

 
„A Nagyböjt vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatát terjeszteni kell az egyházmegyékben. Sokak számára ez jelentheti a szentgyónás lehetőségét, köztük számtalan fiatalnak, akik gyakran ezen alkalommal találják meg az Úrhoz való visszatérés útját élik át az elmélyült imádság élményét és fedezik föl életük értelmét. Állítsuk újra meggyőződéssel középpontba a kiengesztelődés szentségét, mert ez teszi kézzelfoghatóvá az irgalmasságot. A gyónás minden bűnbánó számára a valódi belső béke forrása lesz.” – fogalmaz Ferenc pápa az Irgalmasság arca kezdetű bullájában.
Ezekkel a gondolatokkal  a helybéli és környékbeli atyákat és hívő testvéreket hívtuk meg ide Virágvasárnap előtti pénteken-szombaton hozzánk, hogy Isten irgalmas arcával minél többen tudjunk találkozni az Oltáriszentség imádása és a kiengesztelődés, szentgyónás szentsége által most, az Irgalmasság rendkívüli szentévében. Rendkívüli ez a lehetőség, hiszen a Szentatya támogatását élvezi, és Istennel ily módon még meghittebben, és személyesebben tudtunk találkozni. Sok testvérünk részt vett bekapcsolódva egy-két óra erejéig ezen a szentségimádáson és gyónási lehetőségen. Sokan vettünk részt ezen az alkalmon, hogy többünk szívében megszülessen a béke. Sokunk családjában helyreállítsa az Úr a szeretetet, és ennek a világnak sok-sok bűnéért végzett engesztelésünk váljék a világ hitének gyümölcsévé, minél több embertestvérünk visszataláljon az Atyai Házba!
 
Program: 2016. március 18-19
  •  pénteken este 18 órakor szentmise lelkigyakorlatos beszéddel
  •  a szentmise után 7 órától a helyi és környékbeli fiatalok hangos szentségimádása
  •  éjfélkor bűnbánati liturgia
  •  szombat reggel 7.30 órakor irgalmasság rózsafüzére és hangos szentségimádás idős testvéreinkkel
  •  szombaton délben családjaink hangos szentségimádási órája
  •  szombaton este zárás a 6 órai szentmisével és lelkigyakorlatos beszéddel
  •  jelentkezni a virrasztásra a sekrestyében és a plébánián lehet
 
Ez egybe esik a nagyböjti lelkigyakorlatunkkal, ami március 18-19-20-án lesz.
A lelkigyakorlat vezetője Gál József atya volt kecskeméti Szent Miklós templom káplánja.
Péntek 17 órától gyónási lehetőség 18 órakor szentmise, szombaton 17 órától gyóntatás 18 szentmise.
Vasárnap délelőtt 7-9 órai szentmise.

Zarándoklat

 
Az Irgalmasság szent évében zarándoklatra hívtuk a mélykúti testvéreket. Zarándokolni lehetett, gyalog, kerékpárral és autóval. Zarándoklatunk célja átlépni az irgalmasság kapuján. Előtte közösen végeztük el az Isteni Irgalmasság kilencedét.
Nagypénteken és nagyszombaton reggel 7 órakor Húsvét vasárnaptól pedig este 19 órától
Ennek lezárása volt a zarándoklat Kisszállására 2016. április 2-án.
Indulás a plébánia elől, gyalogosoknak 12.00, kerékpárosoknak 14.00 autósok pedig fakultatívan. Mivel a közös program 16 órakor kezdődött Kisszálláson. A visszaút a gyalogosoknak autóbusszal volt.
 
Program:
15 óra: Zarándokok fogadása
15.45 óra: Jubileumi kapun való áthaladás
16 óra: Ünnepei szentmise
17 óra: Vendéglátás
 
 


A Kalocsai Iskolanővérek egyházi iskolájának államosítása után 66 évvel az újrainduló egyházi iskolánk, a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola tanévnyitó szentmiséje augusztus 28-án
16 órakor volt a Szent Joachim templomban, melynek főcelebránsa
 dr. Bábel Balázs Kalocsa–Kecskeméti érsek úr. Bátorító szavaival vághattak neki az iskolások, valamint tanáraik az újonnan egyházi fenntartásba került iskola mindenapjaiba.


 

2016. október 9-én, vasárnap délután 4 órakor Dr. Bábel Balázs érsek atya ünnepélyes szentmise keretében megáldotta a mélykúti Szent joachim templom felújított külsejét, a templomkertet. Hoszzú fáradságos munka eredményeként megszépült templomkülső imára hívja a híveket. A különleges négy oldalú stációk lelki feltöltődésre inspirálja kicsiket és nagyokat egyaránt. Ez alkalommal került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására is, valamint az új képviselőtestület tagjai ünnepélyesen letették esküjüket is. Érsek atya ünnepi gondolatai meghallgatható a feni youtube videóban.

Október hónapban csütörtökönként 19 órakor körmenetes rózsafűzér imádkozás van a templomdombon.

December 30-án Vörsre, Európa legnagyobb betlehemét mentünk el meglátogatni.

 

Képgaléria: Események 2016