Események 2013

XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete

Ima a pápáért

Nagyböjt a HIT évében

Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi megyés püspök tartotta egyházközségünk húsvéti lelkigyakorlatát március 15-16-17-én.

Püspökatya bátorító szavai a húsvéti bűnbánatra és szentgyónásra buzdított mindenkit, hiszen tiszta lélekkel kell Isten színe előtt megjelennünk. Nem tudhatjuk sem az órát, sem a percet kinek, mikor kell Urunk színe előtt számot adni életünkről. Püspökatya kihangsúlyozta, hogy négy féle képen követhetünk el bűnt, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Ez utóbbiról nagyon sokan megfeledkezünk, pedig ezzel is legalább akkora bűnöket követhetünk el, mint az előbbi hárommal.

Ez úton is köszönjük püspök atyának bátorító szavait és, hogy a rossz időjárás ellenére megjelent köreinkben.

 

 

Húsvéti feltámadási körmenet a Szent Erzsébet templomban.

 

 

Április 28-án Búzaszentelés volt a város határainál lévő kereszteknél, valamint a délelőtti szentmiséken.

 

Május 19-én Pünkösdvasárnap Bábel Balázs érsek atya szolgáltatta ki a Bérmálás szentségét 23 tizen évesnek és 3 felnőttnek, a beltéri Szent Joachim templomban.

 

Május 26-án 14 elsőáldozó vette magához először az Oltáriszentséget.

 

 

 Az előző napok rossz időjárása úrnapjára jobbra fordult, igy a körmenetet mind két templomnál meg tudtuk tartani.

Köszönet a híveknek, amiért ilyen áldozatkészen, szépen feldíszített oltárokkal fogadták az Oltáriszentséget.

 

DÉLVIDÉKI ZARÁNDOKLAT

Utazás időpontja: 2013. szeptember 13-14. (péntek-szombat)

1. nap: Mélykút – Eszék – Zombor – Doroszló – Bács - Újvidék

Mélykútról reggel 5 órakor indultunk Eszékre, Kelet-Szlavónia legnagyobb településére. A történelmi múltjáról nevezetes városban tettünk egy rövid sétát. Az óvárosban áll a régi Ferences templom, mely a XVIII. században épült. Egyik oltárában a Máriagyüdről átmenekített Mária szobrot tekinthettük meg.

Átléptünk Vajdaság területére, ahol a zombori Szent Háromság Plébániatemplomot látogattuk meg, majd a Karmelita kolostort és nagytemplomot, az egyetlen, amely eredeti állapotában őrzi a magyar korona mását, valamint számtalan magyar emléket rejt még.

Következő állomásunk Doroszló volt, ezen a szent helyen mutatta be János atya és Binszki atya a szentmisét. Évente több tízezer ember zarándokol a csodás gyógyító erővel bíró Szentkúthoz. A XVIII. század végén egy vak férfi visszanyerte látását, miután megmosakodott a kút vizében. Ezt követően egyre többen keresték fel a kutat, végül 1968-ban hivatalosan is zarándokhelynek nyilvánították azt. Mai utolsó állomásunk Bács városa volt. A bácskai régió legrégebbi templomépületét látogattuk meg, a Nagyboldogasszony templomot, amely egykor a templomos lovagok temploma volt, majd a XIII. századtól ferences rend vette irányítása alá.

Este szálláshelyünkre utazunk, ahol vacsora várt minket.

2. nap: Újvidék – Szabadka – Mélykút

Reggelinket követően Újvidék városában tettünk egy sétát. A város Vajdaság Autonóm Tartomány székhelye. A lakosok 70%-a római katolikus vallású, számos templom található a városban a különböző gyülekezeti hívőknek. Egyik legszebb temploma a Mária Neve Nagytemplom, mely a város főterén magasodik. Itt a templomban János és Binszki atyával, valamint az ottani atyával közös magyar szentmisét mutattak be. Nagy szeretettel és örömmel fogadtak minket, anyaországiakkat.

  A főtérhez közel áll továbbá a szerb érsek palotája, a városháza, ahonnan az utcák legyezőszerűen nyílnak szét. Egyik ilyen utcácska a Duna utca, mely a Duna parkba torkollik. A város melletti Péterváradon álló erődítmény a törökök elleni védelmet szolgálta. Ezt az erődítményt csodálhattuk meg, egy kellemes sétával összekötve. Érdekesség, hogy a vár toronyóráinak mutatói fordított szerepűek, melyek a hajósokat segítette a tájékozódásban.

Tovább folytattuk utunkat Szabadkára. A Vajdaság második legnagyobb városa a vajdasági magyarok, horvátok és bunyevácok szellemi, kulturális és politikai központja. A város lakossága egyházi szempontból a mohácsi vész előtti időszakig a szegedi esperességhez tartozott igazgatásilag, világi papok vezették a templomot. Majd a török támadások alatt templom és papok nélkül maradt a város, néha szegedi ferences szerzetesek jöttek át lelkipásztori feladatokat ellátni. A Szent Teréz székesegyházban tehettünk egy látogatást, melynek festményeit magyar, osztrák festők készítették. Itt 1687-ben a szerzetesek elkezdtek anyakönyvet vezetni. Az idők során annyira megnőtt a katolikus hívők száma, hogy a XIX. Század végére a Magyar Királyság második legnagyobb plébániája lett. A katedrális homlokzatán a harangtornyok között, 1797-ben a Szeplőtelen Szűz kőszobrát állították fel. Barátok temploma, a szabadkaiak legtöbbször így emlegetik egyik legszebb templomukat, a Ferences templomot. A templom, mely a legrégibb a városban, gyönyörű belső díszítéseivel, hatalmas templombelsőjével, zengő orgonájával és hihetetlen hangulatával bármely keresztény város méltó éke lehetne.

Városlátogatásunk után indultunk haza Mélykútra.

 

 

 

2013. november 23-i

HIT ÉS KARITÁSZ ÜNNEP PPOGRAMJA:

Ezen a napon került sor a Hálaadás a Hit évéért,
Szent Erzsébet ereklye megáldására,
a Főegyházmegyei Karitász csoportok találkozójára.

A program helyszíne: Béke Étterem, Mélykút, Tópart 56.

 

08.30-09.00

Gyülekezés

09.00-10.00

Köszöntés, a nap ismertetése

 

Szántó Ambrus karitász igazgató előadása

10.00-10.45

Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár előadása

11.00-11.30

Szent Erzsébet életének bemutatása

 

A mélykúti Szent Erzsébet-templom története

11.30-12.20

Átvonulás a szentmise helyszínére (közlekedéshez autóbuszt biztosítottunk)

12.30-13.30

Érseki szentmise a Szent Erzsébet-templomban
(Mélykút, Széchenyi u. 115.)

 

Az egész napos programra  mindenkit szeretettel vártunk!

Az eseményekről a Magyar Televízió felvételt készített, amit a Duna tv-n már műsorra tűztek.

Az eseményekről készült riport, valamint Bábel Balázs érsek úr szentmiséjének a szentbeszéde a lap alján megtekinthető, illetve meghallgatható.


 

Krisztus Király vasárnapján véget ér a hit éve

November 24-én, Krisztus Király vasárnapján Ferenc pápa hivatalosan lezárja a hit évét, amelyet még elődje, XVI. Benedek pápa hirdetett meg a II. Vatikáni Zsinat kezdetének 50. évfordulója alkalmából. Az előző Szentatyát az a szándék vezérelte, hogy a keresztény hitre a hívők és nem hívők ne csupán szociális, kulturális vagy politikai szempontból tekintsenek, hanem valódi mélységét: mint Jézus Krisztus tanítását ismerjék fel.

 

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek november 24-én, vasárnap 17.30-kor Kiskunhalason, az alsóvárosi templomban (Szent Imre u. 14.) a Szinódusi Nagy Fórum alkalmával zárta le a hit évét a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében.