Események 2011


 

2011 Szeptemberében megkezdődtek a mélykúti fénykereszt állításának munkálatai.

Bővebben a "Fénykeresz" menüpont alatt olvashat!

Kattintson ide!


 

50 éves a mélykúti Szt. Erzsébet templom!

 

 

A felszentelés évfordulóját 2011. július 16-án ünnepeltük Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek úrral és a Mélykúthoz kötődő plébános atyákkal együtt. Az építők közül sajnos sokan már nem lehettek jelen ezen a szép eseményen. Köszönjük mindazok áldozatos munkáját, akik által e templom felépülhetett.
Hurton Etelka

 

 


 

 

„Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” (Jn 17,11)

 

FELTÁMADÁSI MENET MÉLYKÚTON

 

Húsvéttól Pünkösdig „Feltámadási menet” járja a Kárpát-medencét, Zamárditól Csíksomlyóig. Célja: a magyarság összetartozásának erősítése, engesztelés nemzetünkért, családjainkért, közösségeinkért. A keresztek, melyek végigjárják a Felvidéket, a Délvidéket és az Anyaországot kb. 3000 km-t tesznek meg. A stáció településeken szalagot kötnek a keresztre és egy naplóban, írásban is elküldik kéréseiket Csíksomlyóra. Pünkösd szombatján itt találkoznak a keresztek és a megfogalmazott kéréseket az ottani ferences atyák terjesztik az Úristen elé. Ennek a menetnek a déli ága május 14-én, (szombaton) Mélykúton is áthaladt. A reggel 7 órakor kezdődő szentmise után, közösen imádkoztunk nemzetünkért, városunkért, egyházközségeinkért, közösségeinkért, fiataljainkért, családjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért. Az ima végén Bolvári János plébános atya megáldotta Mélykút kék-fehér szalagját, melyet Kovács Tamás polgármester úr helyezett el a kereszten. Ezt követően Jánoshalmára indult a menet a kereszttel. Az út egy rövid szakaszát – imával és énekekkel - a Templom utca, Eötvös utca, Kálvária temető érintésével gyalogosan tettük meg. Köszönet mindazoknak, akik vállalták a rövid menetet, hogy így is bekapcsolódhattunk nemzetünk legnagyobb zarándoklatába, a Csíksomlyói búcsúba.

 

Csíksomlyói segítő Szűz Mária! Az imákban és az elküldött naplóban, eléd tártuk Mélykút kéréseit is. Kérjük, hogy fogadd el azokat, és vidd Szent Fiad elé. Légy továbbra is szószólónk. Járj közben értünk, hogy mi itt az Anyaországban, akik lélekben lehetünk lábaid előtt, egyek lehessünk a nagy Feltámadási menet összes résztvevőjével. Segíts továbbra is bennünket és mindazokat akikért a menet elindult.

  

 Elsőáldozás

2011.05.15.

A Legszentebb Eukarisztia a mi Urunk Teste és Vére a kenyér és bor színe alatt, amelyet Megváltónk azért rendelt, hogy mindennapi lelki táplálékunk legyen a Mennyek Országa felé vezető utunkon. Az Utolsó Vacsorán Krisztus felfedte jövendő szenvedését az Eukarisztia titkában, amikor a kenyeret és bort mint értünk adott Testét és Vérét nyújtotta át apostolainak és általuk mindnyájunknak, akik hiszünk benne. "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!"- fűzte hozzá, amelyet minden időkben parancsként fogunk fel és követünk. Így nemcsak a szentmiséken való részvétel, hanem az Oltáriszentségben való részesedés is örömteli kötelességünk. De mindezeken is túlmutat óhaja, hiszen szavaiból az Eukarisztia titka továbbadásának kötelezettsége is következik. Ezért személyes jó példánkon túl gyermekeinkkel is megosztjuk a Titkot és minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy vegyék és egyék, éljenek és erősödjenek a mi Urunk testéből.