Ügyintézés

 

A plébánia irodájában szeretettel és segítő készséggel várunk mindenkit, aki hozzánk fordul segítségért, útmutatásért, tanácsért. Néhány gyakorlati tanácsot ajánlunk az ügyintézéshez:

 

Egyház-fenntartás


Biztosítsuk az anyagi hátteret a működéshez (egyházi adó vagy másképpen: egyház-fenntartás). Tartsuk ezt lelkiismereti kötelességünknek.

Az egyházfenntartás mértéke 2016-ban

 • a 18. életévét betöltött személy számára:   3.000.- Ft/év

 • a tanulók, főiskolások, egyetemisták mentesek.

Köszönjük a segítő és megértő támogatást!

 

Keresztelés


A keresztség az első és legfontosabb szentség, mely megnyitja az utat a többi szentségek felé, általa az ember megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz.

Teendők keresztelés előtt:

 • Kérjük, hogy a szülők személyesen keressenek meg minket, hogy megbeszélhessük a keresztelés idejét, a keresztelés menetét, a keresztszülőkkel kapcsolatos előírásokat, esetleges problémákat.

 • Kérjük, hogy a tervezett időpont előtt legalább 2 hónappal jelezzék a keresztelési szándékot.

 • A keresztelés előtt a szülők és a keresztszülők megbeszélésen vesznek részt.

 • A szükséges iratokat be kell szerezni (a szülők és keresztszülők lakóhelye szerint illetékes plébános engedélye).

 • A felmerülő problémákat tisztázni kell.

Bérmálás


A bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. A bérmálásban részesülők elkötelezik magunkat az egyházi közösségben való életre, az egyház egységének ápolására, az egyházi elöljárók iránti hűségre, valamint az egyházi közösség jelenlétében újítják meg a bérmálkozók a keresztségi ígéretüket és válnak ezáltal nagykorú kereszténnyé. A bérmaszülő kötelessége az, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és példájával segítse. A bérmálás szentségét általában a püspök szolgáltatja ki, azonban annak megbízásából bármelyik felszentelt pap bérmálhat.

A bérmálás egyházmegyénkben Érsek urunk rendelkezései szerint történik, általában 3 évenként. A bérmálás feltételei a következők:

 • a bérmálás legalsó korhatára 15 év

 • feltétel a rendszeres hitoktatáson való részvétel és a

 • vallásgyakorlás (rendszeres részvétel a szentmisén).

Ki lehet keresztszülő, vagy bérmaszülő?


A keresztelés és a bérmálás az egyházi törvénykönyv előírása és útmutatása alapján történik. Keresztszülő és/vagy bérmaszülő lehet

 • aki meg van bérmálva

 • ha házas, érvényes és törvényes egyházi házasságban él

 • hajlandó vállalni a tisztséggel együtt járó keresztény életvitelt

 • az egyházat erkölcsileg és anyagilag támogatja.

Ha a fenti feltételeknek a jelölt nem felel meg, csak tanúja lehet a keresztelésnek vagy a bérmálásnak.

 

Házasságkötés


Házasságkötés előtt legalább három hónappal kérjük az esküvő napját bejelenteni a plébánián. Ekkor személyesen a jegyeseket várjuk! (A személyes megbeszélés alkalmával könnyebben lehet az esetlegesen felmerült kérdéseket tisztázni és a problémákat megoldani.)

Közösen beszéljük meg a

 • házasságkötés időpontját,

 • a szükséges iratok beszerzését,

 • a jegyesoktatás idejét,

 • a násznagy kérdést, és

 • a szertartást.

Bármilyen esetlegesen fennálló probléma (pl. valaki nem volt elsőáldozó, bérmálkozó, vagy meg sincsen keresztelve ...) esetén is érdemes felkeresni a Plébánia Hivatalt, mert kölcsönös megértéssel általában áthidalhatók ezek a nehézségek.